تعرفه های پنل کاربری فالویار

برای شما که اینستاگرام و سرمایه گذاری تبلیغاتی را ارزشمند می دانید

تا ۱,۰۰۰ کاربر

۴۹,۰۰۰ تومان

فعالسازی و عضویت
 • افزایش ۱,۰۰۰ فالوور
 • لایک اتوماتیک
 • آمارگیر تفصیلی
 • گزارشگیری دقیق
 • دسترسی به مرکز آموزش
 • دسترسی به پنل پشتیبانی
 • قابلیت استفاده از سیستم هوشمند

تا ۱۰,۰۰۰ کاربر

۳۹۰,۰۰۰ تومان

فعالسازی و عضویت
 • افزایش ۱۰,۰۰۰ فالوور
 • لایک اتوماتیک
 • آمارگیر تفصیلی
 • گزارشگیری دقیق
 • دسترسی به مرکز آموزش
 • دسترسی به پنل پشتیبانی
 • قابلیت استفاده از سیستم هوشمند

ویژه کسب و کارها

۲,۴۹۹,۰۰۰ تومان

فعالسازی و عضویت
 • افزایش ۵۰,۰۰۰ فالوور هوشمند
 • لایک اتوماتیک
 • آمارگیر تفصیلی
 • گزارشگیری دقیق
 • دسترسی به مرکز آموزش
 • دسترسی به پنل پشتیبانی
 • مشاوره تلفنی

© تمامی حقوق برای فالویار محفوظ است.